Vui lòng gửi tin nhắn với cú pháp: QMK [tên đăng nhập] gửi tới 8185 (1.000Đ/Tin) để nhận mã xác nhận đổi mật khẩu.

Ví dụ với tên đăng nhập truongton tin nhắn có nội dung như sau: QMK truongton

Lỗi

Đăng nhập thất bại